Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου

Ένας καλά συντηρημένος καυστήρας συχνά εξοικονομεί έως και 50% των καυσίμων, μεγιστοποιώντας την απόδοση του.

Η συντήρηση του συστήματος καυστήρα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία ώστε να πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων.

Ένας καλά συντηρημένος καυστήρας συχνά εξοικονομεί έως και 50% των καυσίμων, μεγιστοποιώντας την απόδοση του. Διαφορετικά, ένας καυστήρας κακώς συντηρημένος λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έτσι αυξάνεται και η καύση πετρελαίου.

Επιπλέον, θετικό είναι και το γεγονός ότι εξασφαλίζουμε στον καυστήρα μας μεγαλύτερη αντοχή και χρόνο ζωής, επομένως δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε έκτακτες βλάβες και προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν.

Τι να γνωρίζετε για την συντήρηση και επισκευή ενός καυστήρα.

Η φροντίδα και καλή λειτουργία του συστήματος μας θα εξασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργούν απρόσκοπτα και όπως επιθυμείτε.

Φροντίστε εγκαίρως για την ετήσια συντήρηση του καυστήρα σας. Η ενδεδειγμένη περίοδος για να ασχοληθείτε με τη συντήρηση του είναι μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, μεταξύ Απριλίου – Μαΐου.

Εξασφαλίστε με αυτόν τον τρόπο ο καυστήρας θα προστατευθεί από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθήσεις απομακρύνονται έγκαιρα, καθώς παράλληλα η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού ο εγκαταστάτης – συντηρητής τη περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.

Επιλέξτε με προσοχή τον κατάλληλο συνεργάτη που θα σας εγγυηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών του. Η Makris Services διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης της ομάδας του, προσπαθεί να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Επισκευή και συντήρηση καυστήρων

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επισκευαστεί ένα καυστήρας, ωστόσο διαφέρει αναλόγως την μάρκα και τις προδιαγραφές τους. Η κατασκευή, ο εξοπλισμός και το σύστημα ελέγχου τους μπορεί να διαφέρει, για αυτό χρειάζεται προσοχή.

Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα ενός καυστήρα;

Όταν ελέγχεται ένας καυστήρας, συχνά παρατηρείται διαρροή στις συνδέσεις ατμού, νερού και καυσίμου. Δεν θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει διαρροή αυτών των συνδέσεων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθούν διαβρώσεις των επιφανειών σφράγισης. Για αυτό όταν παρατηρούνται διαρροές πρέπει να επισκευάζονται άμεσα μόλις εντοπιστούν.

Επιπλέον είναι σημαντικό να ελέγχονται περιοδικά τη στεγανότητα των βιδών ρύθμισης, των ασφαλιστικών μοχλών, των ρυθμιστικών βιδών τροχών, των βαλβίδων και άλλων εξαρτημάτων.

  • Συστήνεται να γίνεται έλεγχος στην τροφοδοσία του καυστήρα ή τους κυκλοφορητές της αντλίας κυκλοφορίας κάθε εβδομάδα.
  • Τα παξιμάδια των αδένων πρέπει να σφίγγονται μόνο για να αποφευχθεί η υπερβολική διαρροή. Εντούτοις, είναι επιθυμητή η διαρροή μερικών σταγόνων ανά λεπτό για να αποφευχθεί η αποξήρανση της συσκευασίας και της αποκοπής του άξονα. Εάν η αντλία διαθέτει μηχανική σφράγιση, δεν πρέπει να διαρρέει καθόλου.

Καθαρισμός καυστήρα

Μετά τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, οι νέοι καυστήρες θα πρέπει να κλείσουν, να στραγγίσουν, να ανοίξουν, να καθαριστούν με έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και να ελεγχθούν. Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται όσο συχνά δικαιολογούν οι συνθήκες. Τα σωληνάρια και τα φύλλα των σωλήνων πρέπει να επιθεωρούνται για το σχηματισμό της κλίμακας και την αποξήρανση.

Αυτή η επιθεώρηση θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας νερού.